KRUPP - STEVELS


Arndt Krupp

Anton Krupp (Krupe) 1588Bijgewerkt 5 september 2008
site stats


I


Arndt Krupp (Krupe) (Arnold) ♂, overleden: Essen, Pruissen, 1624. Wijnhandelaar. Laatste woonplaats was Essen.
Krupp was luthers en de stad Essen stond bekend als een bolwerk van de reformatie in een streek waar
overal sinds 1568, het uitbreken van de tachtigjarige oorlog , de hervormde godsdienst werd onderdrukt.
Het was waarschijnlijk de reden dat veel protestanten naar o.a. Essen trokken.
Arndt kwam in 1587 naar Essen, er wordt gespeculeerd dat hij uit Holland afkomsig was.
In 1587 vermelde de stadsrekeningen dat hij tot het gilde van de kooplieden toetrad. Hij verstrekte tegen een
behoorlijk onderpand geldleningen, waarmee hij voor 300 daalders zijn woonhuis aan de Zoutmarkt in
eigendom kreeg. Daarnaast kocht hij buiten de muren enkele percelen akker, tuingrond, boomgaard en weide.
In de kerstdagen van 1598 wordt de stad door de Spaanse troepen ingenomen en aan de burgerij een zware
oorlogsschatting opgelegd. Bovendien brak kort na de aftocht van de Spanjaarden de pest uit. In deze voor
Essen zo moeilijke perioden doet Arndt Krupp zijn intrede in de raad en werd daarna tevens tot rentmeester
van de stad benoemd.
Gehuwd Essen, 1587 met:
Gertrud von der Gathen ♀ (dochter van Anton (Tönis of Töns) von der Gathen, geboren: Pruissen, ca 1549
en zijn eerste huwelijk met Margaretha Wäckers. Hij trouwde tweede maal
met Catharina ten Norden. Overleden voor 1657
),
geboren: voor 1562, overleden: Essen, Pruissen, 1633.
Uit dit huwelijk:
          Anton Krupp (Krupe) ♂, geboren: 1588, overleden: na 1634.
          Zie verder II

          Catharina Krupp ♀, geboren: Essen, ca 1594, overleden 1675. Met het vermogen van haar man werd zij
          de kapitaalkrachtigste vrouw van Essen.
          Gehuwd met:
          Alexander (Sander) Huyssen ♂, geboren: ca 1590. Koopman. Hij kwam in 1626 in Essen.
          In de stadsgeschiedenis speelde zijn familie eveneens een grote rol: het grote Essener Ziekenhuis
          "Huyssenstift".

          Georg Krupp ♂, geboren: Essen, 1590, overleden: 28 augustus 1623.
          Gildemeester. Kannonnenfabrikant.
          Stamvader van de latere kanonnenfabrikanten Friedrich Krupp en Alfred Krupp.
                    Zie het boek Blood and Steel - The Rise of the House of Krupp door Bernhard Menne.
          Hij werd na zijn broer Anton tot het gilde der kooplieden toegelaten.
          Gehuwd Essen, 1619 met:
          Brigitte Klocke (Bridgitta) ♀ (dochter van Johann Klocke, geboren: Pruissen, ca 1580 en een kleindochter
          van de burgemeester van Essen),
          overleden: Pruissen, 14 september 1623.
          Uit dit huwelijk tenminste 1 zoon:
                    Matthias Krupp (Mathias) ♂, geboren: Pruissen, ca 1621, overleden: Pruissen, 8 februari 1673.
                    Stadssecretaris in Essen.
                    Gehuwd Essen, 1655 met:
                    Anna Kaldrina Voss ♀ (dochter van de rechter en burgemeester van Essen: Diedrich Voss,
                    geboren: Pruissen,  ca 1615
),
                    geboren: Pruissen, voor 1641, overleden: Pruissen, 1695.
                    Uit dit huwelijk 3 zonen, o.a:
                              Georg Dietrich Krupp ♂, geboren: 1657, overleden: 2 maart 1742, 85 jaar.
                              Hij volgde op 20 jarige leeftijd zijn vader op als Stadssecretaris en bouwde het familiekapitaal op.
                              Daar George Dietrich geen nakomelingen had, werd het ambt van Stadssecretaris opgevolgd door
                              zijn neef  Henrich Wilhelm Krupp, zoon van zijn broer Arnold.
                              Gehuwd, waaruit:
                                        NN Krupp ♂. jong overleden.

                              Matthias Krupp ♂. Kleding- en wolhandelaar.

                              Arnold Krupp (Dotor of Law) ♂, geboren: Essen, Pruissen, 1662, overleden: Essen, Pruissen, 1734.
                              Gehuwd: Essen, 13 oktober 1700 met:
                              Anna Gertrude Burckhardt ♀ (dochter van Johann Freidrich Burckhardt, gboren: Pruissen, ca 1660),
                              geboren: Pruissen, voor 1686, overleden: Essen, 1725.
                              Uit dit huwelijk:
                                        Catharine Gertrud Krupp ♀, geboren: Essen, 1701, overleden: 1753.

                                        Friedrich Jodokus Krupp ♂, geboren: Essen, 1706, overleden: Essen, 1757, 51 jaar.
                                        1e x gehuwd: Essen, ca 1725 met de 32 jarige:
                                        Janna Catharina Elisabeth Elbers ♀, geboren: Essen, ca 1710.
                                        Kinderloos.
                                        2e x gehuwd (na de dood van zijn 1e vrouw, hij was tegen de 50): december 1751 met de 19 jarige:
                                        Helene Amalie Ascherfeld ♀ (dochter van Peter Heinrich Ascherfeld en Anna Marie Hartmann),
                                        geboren: Essen, 10 juni 1732, overleden: Essen, 9 maart 1810.
                                        Haar vader stamt af van Margaretha Krupp, dochter van Arndt.
                                        Zij bestierde zijn zaken en stond bekend als "Weduwe Krupp", en liet aan haar kleinzoon een fortuin achter
                                        Uit dit huwelijk:
                                                  Peter Friedrich Wilhelm Krupp ♂, geboren: Pruissen 1753, overleden: Pruissen, 1795.
                                                  Gehuwd met:
                                                  Petronella Forsthoff ♀, geboren: Pruissen, 1757, overleden: 1839.
                                                  Zij was de dochter van een 16 jarige jongen en 18 jarige vrouw.
                                                  Uit dit huwelijk:
                                                            Helene Krupp ♀.
                                                            Gehuwd met:
                                                            NN Müller ♂. Tweede luitenant.

                                                            Peter Friedrich Krupp ♂, geboren: Essen, 17 juli 1787, overleden: Essen, 1826.
                                                            Gehuwd: 10 augustus 1808 met:
                                                            Theresia Helena Johanna Wihelmi ♀, geboren: Essen, 1790, overleden: 1850.
                                                            Uit dit huwelijk:
                                                                      Alfried Krupp ♂, geboren: Essen, ca 1813.

                                                            Wilhelm Krupp ♂.

                                        Henrich Wilhelm Krupp ♂, overleden: 1760.
                                        Hij volgde zijn oom Georg Dietrich op als Stadssecretaris.
                                        NN Krupp ♂.
                                        Anna Helene Krupp ♀, geboren: Essen, 1716, overleden: 1773.

          Margaretha Krupp ♀.

Naar boven


IIAnton Krupp (Krupe) ♂, geboren: Essen, 1588, overleden: na 1661. Wijn- en wapenhandelaar.
Hij werd op 25 jarige leeftijd tot het gilde der kooplieden toegelaten. Vanaf 1614 wordt Anton vermeld in de
registers van in- en uitvoer van wijnen, spoedig daarna ook als importeur van Spaanse wijnen.
Uit de "Akziseregister" blijkt dat hij sedert 1615 deelneemt aan de wapenhandel (in 1620 160 stuks,
in1621 170 stuks lopen).
Ook was hij leverancier van ijzer. De heruigave van het gezangenboek van de Lutherse Gemeente in Wezel
in 1634 werd mogenlijk gemaakt door de financiële hulp van Anton Krupp.
Gehuwd: Essen, 1612 met:
Gertrud Kroesen ♀ (dochter van Henrich Kroesen), geboren: Essen, ca 1592, overleden: Essen, 12 februari 1686.
Familie bestond uit advocaten en prokuratoren, zoals haar vader.
Bruiloften werden door welgestelde families in die tijd in de zaal van het raadhuis
gehouden waarvoor familie van raadslieden niets hoefden te betalen. In de stadsrekening wordt de
trouwpartij promemorie verantwoord: "Tonner Krup - Brutloff uff den Raethuets gehalten,
dweil ir Elteren des Raeds: ergo nihil".
Uit dit huwelijk:
          Anton Krupp ♂, geboren: Essen, 1631, begraven: Dortmund, 18 oktober 1693.
          Zie verder III

          Matthias Krupp ♂. Apotheker in Hann.
          Johann Krupp ♂. Ongehuwd.
          Hij dreef zelfstandig of met zijn vader de handel in wapenen verder.


IIIAnton Krupp ♂, geboren: Essen, 1631, begraven: Dortmund, 18 oktober 1693.
Goudsmid. In 1656 krijgt hij burgrrecht in Dortmund.
Gehuwd: 4 november 1663 met:
Gertrud Stilking ♀ (dochter van Johann Degenhardt Stilking, geboren ±1584, overleden 1654 (rechter)
en Katharina Nies (Catharina Niles)
), gedoopt: Dortmund, 19 juni 1644, overleden: 1 april 1692.
Toen zij geboren werd was haar vader 60 jaar. Na zijn dood hertrouwde haar moeder in 1658 met
Thomas Davidis.
Uit dit huwelijk:
          Bernhard Heinrich Krupp ♂. Legerpredikant / pastoor te Lünern bij Unna.
          Hij was gehuwd: zijn vrouw was getuige bij de doop van zijn nicht Katharin Margaret Wittenius.

          Katharina Margaretha Krupp ♀, gedoopt: 30 maart 1666, overleden: Dortmund, 26 april 1740.
          1e x gehuwd Dortmund, 25 februari 1685 met:
          Johann Chritopher Brüsz ♂.
          Uit dit huwelijk 3 kinderen, de laatste in 1694.
          2e x gehuwd voor 1701 met:
          Konrad Georg Wittenius ♂, geboren: Stiepel, na 1659, begraven: Dortmund, 29 november 1712.
          Zie verder Konrad Georg Wittenius 1659-1712

          Johann Wilhelm Krupp ♂. Advocaat in Unna.
          Gehuwd 1697 met:
          Anna Maria Lümmermann ♀.

          Sibylla Margaretha Krupp ♀.
          Gehuwd Bochum, 1700 met:
          Georg Heinrich Severin ♂. Apotheker. Familie van Katharina Margreta Severin,
          2e vrouw van Emanuel Christopher Wittenius.

          Anna Gertrud Krupp ♀, geboren: 1674, overleden: Dortmund, 1674.

Naar boven

*******